Essay

Jeg tenker, altså er jeg ugift

Moralfilosofen Mary Midgley oppdro tre sønner og utfordret filosofihistorien. Descartes undervurderte menneskelige relasjoner i erkjennelsesteorien, mente hun. Her er den eneste teksten hun noen gang fikk refusert, «Ringer og bøker», for første gang, og i norsk oversettelse.

Sokrates

Kun for abonnenter