Essay

En planet uten oss er en nær uutholdelig tanke

Mennesket har på kort tid endret jorden i et nesten ubegripelig omfang. Det meste av planetens artsinventar ville trekke et lettelsens sukk om vi forsvant, skriver Dag O. Hessen.