Essay

Så lenge her finst snø, treng ein ikkje meir kompliserte evangelium

Muohta, dejkarmuohta, oarrevahsta: Vinterord ein ikkje må klara seg utan, skriv Gudmund Skjeldal.