Essay

Å vektlegge psykologi i klimasaken kan bringe arken ut av kurs

Psykologiens potensial ligger i å innrette samfunnet slik at det er billigst å leve grønt, og desto mer kostbart å forurense.