Essay

Hvorfor kan ikke rektorer og statsråder sette seg inn i kunnskapen om forskningspolitikk?

Kanskje Ola Borten Moes fremferd har tydeliggjort uenigheter som var tildekket av høflig omgangstone? Årets Holbergpris inviterer til en større samtale om forholdet mellom forskning og politikk, skriver Roger Strand.