Essay

Jeg beklager at jeg har beklaget, skriver Per Sandberg

Siden 2015 har jeg ikke beklaget til noen eller til noe. Herved trekker jeg alle unnskyldninger jeg har gitt, tilbake (foruten noen få), skriver Per Sandberg.