Essay

Tiggere masserer de rikes kulturelle fordommer

Verden er full av absurde gymnastikkøvelser som vi tvinger fattigfolk til å gjøre, bare så vi rike kan føle oss bedre, skriver Ståle Wig.