Essay

Ny europeisk samling: Utenforlandene inviteres inn i EU-varmen

Jonas Gahr Støre dropper fremlegging av statsbudsjettet for å delta i det nystartede «Europeiske politiske fellesskap» i Praha. Hva innebærer det?