Essay

Det er på høy tid å innlemme kvinnene i filosofiens kanon

1800-tallets kvinnelige filosofer leverte originale, utfordrende og viktige verk. Hvorfor er de blitt usynlige i ettertiden, spør filosof Kristin Gjesdal.