Essay

Thomas Seltzer: Den norske antiamerikanismen er et flerhodet troll

En dag våknet storbøndene av at kuene rautet fordi tjenerne som skulle melke dem, hadde reist til frihetens land i vest. Siden har store deler av den europeiske eliten hatet USA, skriver Thomas Seltzer.