Essay

Hva kan en psykoanalytisk tilnærming bidra med i forståelsen av metoo?

Psykolog Hanne Strømme om ødipuskomplekset og ubevisste prosesser.