Essay

Dyrene gjør oss til mennesker

Dyrene er menneskets allestedsnærværende «andre». Når de dør ut, antar vår eksistensielle ensomhet en ny, fysisk karakter, skriver Arne Johan Vetlesen.