Essay

Hva i Himmelens gode navn er det som er så farlig med trans?

Hva er vitsen med Bibelen om det ikke er å undres over den? I dette essayet skriver dramaturg Jørgen Strickert om prosessen bak stykket der Jesus dukker opp som transperson.