Essay

Ryktene om venstre–høyre-konfliktens død

Debatt om identitetspolitikk har ikke fortrengt velferdsdebatt. I stedet flettes problemkompleksene sammen.