Essay

Kenan Maliks oppgjør med identitetspolitikkens blindgater

Malik ønsker å gjenreise kampen for universelle rettigheter og rettferdighet på tvers av klasse og geografi. Og mener identitetspolitikk står i veien for dette, skriver Grete Brochmann.