Essay

Finnes det en bestemt uvilje mot Muhammad i Skandinavia?

Svaret kan være nyttig i en tid da Muhammad er blitt et av de vanligste guttenavnene i de store byene våre.