Essay

Hva vil det si å leve lenge?

Jeg hadde selv i mange år brent lyset i begge ender, inntil kroppen for noen år siden tvang meg til å senke tempoet, skriver Thomas Hylland Eriksen.