Essay

Energiparadigmet prøver å mestre solen heller enn å se den som en mester

Den stjernen som en gang var en gud, er i dag blitt objekt for vidløftige politiske prosjekter. Solen definerer menneskeheten i fortid og fremtid, skriver den russiske filosofen Oksana Timofejeva.