Essay

Willy Pedersen: Barndom uten voksne

Vi trodde at noen voksne som kom ut til øya om sommeren, var med i det vi kalte «Klineklubben», skriver Willy Pedersen om å vokse opp på Hovedøya i Oslofjorden.