Essay

Følelsen av at noe nifst er i ferd med å skje

Sommeren var en ren krisetid. Reagerer jeg riktig? Alt føles bare veldig rart, skriver Priya Bains.