Essay

Om kvinner og storhet i filosofien

Diskusjonen av den filosofiske kanon kan ikke reduseres til hvem som er «størst» og «best», skriver Kristin Gjesdal.