Kommentar

Doktoren svarer

Ikke bare klimaendringer øker klasseforskjellene blant gjeterne i Mongolia.