Kommentar

Musefella

Hvis økonomien fungerte slik den etter lærebøkene bør, ville den ikke fungere.

Kun for abonnenter