Kommentar

Diktat

Regler som skal følges kan forløse skapende kraft. Formtvang kan inspirere.