Kommentar

Private lærevansker

Høyres utdanningsministre har ikke tatt lærdom av de kommersielle privatskolenes svindel.