Kommentar

Pappaperm – en identitetsmarkør

Det personlige er politisk. Ja, fordi du insisterer på å blande deg.