Kommentar

– Jeg er i tvende sinn

Det sitter en liten, grå mann på skulderen min og spør om jeg ser på universitetene som underbruk av staten.