Kommentar

Virtuelle bygdedyr

Holder gamle samfunnsteorier i en verden med én reell og én virtuell virkelighet, spør Gudmund Hernes.

Kun for abonnenter