Kommentar

– Samfunnet er blitt mer konsekvensløst