Kommentar

Hvorfor blir folk så krenket over å bli kalt for «eliten», spør Anja Sletteland.