Kommentar

Hvorfor skal kvinner som vil jobbe deltid, skamme seg, spør Kyrre Wathne.