Kommentar

Jeg ringer mine muslimer, men bare minnene svarer, skriver Sumaya Jirde Ali.

Kun for abonnenter