Kommentar

Makt har særlig gode levekår i grenseland mellom rettsstat og demokrati, skriver Benedikte Moltumyr Høgberg.