Kommentar

Det vi opplever nå var både forutsett og øvd på, skriver Lena Amalie Hamnes.