Kommentar

Tiden er mentalt og teknologisk moden for et vippepunkt, skriver Dag O. Hessen.