Kommentar

Hvor komfortable skal vi være med å ofre de mest sårbare blant oss, spør Aksel Braanen Sterri.