Kommentar

Mediene forsterker følelsen av usikkerhet i møte med en pandemi, skriver Espen Ytreberg.