Kommentar

Pandemien har vist oss noe viktig – teknokratene er ikke lenger føre var, skriver Emil Flatø.