Kommentar

Journalistenes inntog i sakprosaen svekker samfunnets intellektuelle beredskap, skriver Gunnar C. Aakvaag.