Kommentar

Der vår klimafiksjon bærer preg av melankoli, har de afrikanske tekstene en sint og seig energi, skriver Marta Tveit.