Kommentar

Enhver bruk av naturen er til ulempe for noe eller noen, skriver Per Olaf Lundteigen

Kun for abonnenter