Kommentar

Sentrum kan avsløre KrF som et falleferdig bygg, skriver Åshild Mathisen.