Kommentar

Det er rett og rimelig å senke stemmerettsalderen, skriver Anne Marte Blindheim.

Kun for abonnenter