Kommentar

Kjernen i akademisk frihet er å tåle uenighet, skriver Gudmund Hernes.

Kun for abonnenter