Kommentar

Nye gigantiske motorveier mellom de største byene gjør nullvekstmålet uoppnåelig, skriver Ulrik Eriksen.

Kun for abonnenter