Kommentar

Vi mangler et språk for å tydeliggjøre fordelene med begrenset bilbruk, skriver Ulrik Eriksen.

Kun for abonnenter