Kommentar

Marte Michelet forstår ikke forskningsetikk, skriver Kjetil Jakobsen