Kommentar

Vi vet hvilke eksperter vi kan stole på, skriver Kyrre Wathne.