Kommentar

Harry og Meghans intervju var ment for ett publikum, det amerikanske, skriver Asle Toje.