Kommentar

Har vi en pandemi av politisk korrekthet, spør Alexander Zlatanos Ibsen.